Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Asociace

ČESKÁ ASOCIACE FRÍSKÝCH KONÍ (CAFK) JE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAJITELŮ A CHOVATELŮ FRÍSKÝCH KONÍ.

V České republice a na Slovensku zprostředkovává služby nizozemské mateřské plemenné knihy KFPS, pořádá svody, se mináře a další akce pro členy.

Členem CAFK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky dané stanovami. CAFK současně zprostředkovává členství v KFPS, nizozemské organizaci vedoucí mateřskou plemennou knihu. Členství v KFPS je nutné pro provádění většiny administrativních operací týkajících se koní: změny majitelů, změny v rodokmenech, vystavování rodokmenů a průkazů koně, účast na svodech a podobně.