Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Připuštění fríské klisny

Základem pro úspěšnou reprodukci je pohlavně dospělá klisna. Klisny pohlavně dospívají mezi 12 - 18 měsícem.

Nicméně ideální doba k plánované březosti je u klisny až chovatelsky dospělé, a to v období, kdy je klisna narostlá do standardu daného plemene. U fríských klisen je to období mezi 4 až 5 rokem. Samozřejmě klisna musí splňovat i další kriteria, měla by být zdravá, v dobré kondici a s pravidelným cyklem.

Pravidelný reprodukční cyklus je opakující se období říje přibližně po 21 dnech, trvající cca 5-7 dní, zakončeno ovulací. Ovulace u klisen trvá přibližně 1- 4 hodiny.


Plodnost ovlivňuje více faktorů, a to například délka denního světla, kondice, výživový stav, teplota prostředí a věk klisny. Výživový stav a kondice je velmi důležitý. Klisna by neměla být tučná ale ani podvyživená. U tučných klisen dost často dochází k zánětu dělohy a samotné zabřeznutí je zpravidla problematické. U podvyživených, hubených klisen je problém opačný, a to z důvodu podvýživy. Nedostatek vitamínů a minerálů může zapříčinit nepravidelný cyklus. Máme- li klisnu v dobré kondici je vhodné před plánovanou inseminací zvýšit dávku jádra a zároveň zařadit více práce, třeba na lonži. Aktivním pohybem se klisna sama vnitřně čistí a snižuje tím vznik zánětu dělohy, nebo hromadění jiných tekutin v děloze.


Pohlavní aktivitu klisen můžeme rozdělit do čtyř období a to:

1. Zimní anestrus neboli období klidu. Klisna neříjí a nedochází k ovulaci.

2. Jarní přechodné období - délka světelného dne se prodlužuje a tím pádem se probouzejí i k větší aktivitě vaječníky. Toto období může trvat až 6 týdnů. Klisna se projevuje jako říjící, bohužel zatím nedochází k ovulaci. V tomto období se nedoporučuje zkoušet klisnu inseminovat. Každý zbytečný zásah do dělohy nese riziko zavlečení infekce.

3. Připouštěcí sezona - u klisny probíhá plnohodnotný cyklus s říjí zakončený ovulací, dlouhý přibližně 21 dní. Délka říje je u každé klisny jiná zpravidla ale 5-7 dní.

4. Podzimní přechodné období - je období kdy aktivita vaječníků ustává a následuje zimní anestrus.

Zimní anestrus je možno ovlivnit u klisen ustájených, a to upravením délky světelného dne ve stáji.


Inseminace

Jak jsme se již zmínili k samotné inseminaci potřebujeme klisnu s pravidelným měsíčním cyklem. Je nutné zmínit, že ne každá říje je k inseminaci vhodná. Tudíž není dobré nechávat inseminaci na letní měsíce, jelikož v tomto období jsou klisny velmi citlivé na teplotní výkyvy. Nejvhodnější období k inseminaci je od března do konce května.


Další, velmi důležitá součást úspěšné inseminace a následně březí klisny, je výběr inseminátora. Vybírejte vždy veterinárního lékaře nebo inseminačního technika kvalifikovaného a s praxí. V ideálním případě klisnu ustájte přímo na specializované klinice nebo v inseminačním centru. U fríských hřebců jsou k inseminaci dostupné pouze chlazené nebo mražené dávky, tudíž správné načasování je absolutně nezbytné. Veterinárnímu lékaři nebo inseminačnímu technikovi velmi pomůže, budete-li svou klisnu znát. Myšleno její cyklus, počet hříbat a případné komplikace, které by mohly mít vliv na její reprodukci.


Podařilo-li se, a máme březí klisnu, nezapomeňte provést kontrolu březosti po 25 a po 35 dnech. V této fázi březosti je ještě možná redukce případných dvojčat. Předejdete tím následným komplikacím a je velká šance, že klisna donosí alespoň jeden zdraví plod. Máte-li klisnu ve větším stádě, zkontrolujte březost ještě jednou na podzim.


Jelikož je sperma fríských plemenných hřebců pouze v chlazené nebo v mražené formě potřebuje každá inseminace, ať už chlazeným nebo mraženým semenem, velmi pečlivé načasování. Klisnu je důležité monitorovat 2x denně. V případě inseminace mraženým spermatem je někdy nutný monitoring i 3 denně, což bývá pro terénní veterináře i inseminační techniky velký časový problém. CAFK také předjednalo spolupráci s panem Ing. Tolman, je to odborník s již více jak desetiletou praxí v oboru reprodukce. Nabízí nejen inseminaci vašich klisen a jejich možné ustájení, ale i zajištění komunikace s hřebčíny. Vnímáme to jako velké plus pro majitele fríských koní, jelikož právě komunikace mezi hřebčíny a majiteli byl v předešlých letech ten největší problém.

Přehled stanic nabízejících chlazené sperma fríských plemenných hřebců naleznete zde na webových stránkách.

CAFK pro zjednodušení a ulehčení zajistilo českým chovatelům mražené dávky několika plemenných fríských hřebců. Dávky jsou k dispozici přímo zde v Čechách. Můžete si je vyzvednout v Hradištku pod Medníkem.

Dále vám také rádi poradíme při výběru vhodného hřebce pro vaši klisnu, stačí pouze zaslat na emailovou adresu výboru reg. číslo vaší klisny. Následně vám zašleme informace o vhodném hřebci. Výběr je poté již na vás.

Přejeme hodně chovatelských úspěchů !

slot gacor slot gacor 2023 slot deposit dana jendralsmaya.org slot deposit dana slot gacor slot demo slot pulsa situs slot slot gacor slot kamboja slot pulsa