Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Titul sport

Podmínky pro udělení titulu "Sport" v ČR

Titul Sport se stává v Nizozemsku stále více ceněným - cílem KFPS je dostat fríské koně co nejvíce do povědomí veřejnosti jako koně vhodného i pro vyšší sport. V Nizozemsku je možné získat titul za soutěže v drezuře i zápřahu, v ČR se nám podařilo prozatím dohodnout společné podmínky pro drezuru pod sedlem.

Titul Sport nebo úspěšné složení zkoušek IBOP/ABFP je nezbytným předpokladem pro definitivní udělení predikátu Kroon nebo Model. K titulu Sport se může (v případě splnění ostatních podmínek) přihlížet v případě rozhodování o udělení predikátu Ster.

PODMÍNKY PRO KONĚ A JEZDCE USILUJÍCÍ O ZISK TITULU SPORT: