Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Mražené sperma plemenných fríských hřebců - Dostupné v ČR

Výbor CAFK si stanovil jako jednu z hlavních priorit intenzivní podporu chovu a chovatelů fríských koní v České republice. Uvědomujeme si náročnost procesu připouštění fríských klisen kvalitními holandskými hřebci. Překážkou mnohdy bývá jazyková bariéra, orientace v problematice nabídky plemenných hřebců holandských stájí, vysoké náklady na vlastní dovoz spermatu, zajištění a získávání informací pro zdárné připuštění klisen apod.

Členové valné hromady CAFK schválili významnou investici na podporu chovu hříbat po Stb hřebcích, a to nákup speciálního chladicího boxu a nákup zásoby dávek mraženého spermatu těchto licentovaných hřebců z Holandska. 

Dávky jsou uskladněny v profesionálním zařízení Českomoravské společnosti chovatelů v Hradišťku (http://www.cmsch.cz/). 

Výbor CAFK přináší tento servis jako novinku pro Vás, členy našeho společného sdružení. Velmi doufáme, že oceníte výhody, které Vám tato služba nabízí např. usnadnění komunikace při zajišťování inseminačních dávek, minimalizace nákladů na dopravu, ušetření času, záruku kvality dovezeného mraženého spermatu, zvýhodnění ceny a to doplatku za březí klisnu.

Velkým přínosem pro české chovatele je tedy výrazné zlepšení dostupnosti a podpora připouštění kvalitními plemennými hřebci z Holandska. CAFK bude na základě ohlasů spokojenosti členů s touto službou nabídku mraženého sperma dle možností rozšiřovat a usilovat o co nejširší nabídku aktuálních TOP licentovaných hřebců z Holandska.

Konkrétní postup při zájmu o inseminační dávku určitého hřebce (rezervace, platby atd.) naleznete na našich webových stránkách v sekci Chov.
Postup při objednání mraženého spermatu hřebců FPS:

  1. Možnost objednání mražené dávky spermatu začíná 1.3.2020 a končí 31.8.2020, (případně do vyčerpání zásob v rámci CAFK).
  2. Zájemce o mražené sperma je povinen vyplnit závaznou objednávku a spolu s kopií rodokmenu klisny odeslat na emailovou adresu CAFK (vybor@cafk.cz). Formulář na objednávku mraženého spermatu naleznete na stránkách CAFK (www.cafk.cz) v sekci „Dokumenty“. Originál objednávky zašle objednavatel na korespondenční adresu sídla CAFK z.s. (Olešno 27, Mšeno 27735).
  3. Na základě objednávky bude zájemci vystavena faktura k úhradě dávky/dávek mraženého spermatu dle ceníku CAFK, v ceně připouštěcího poplatku je jedna inseminační zmražená dávka, což je 7 nebo 8 pipet, dle vybraného hřebce (viz ceník).
  4. Po zaplacení faktury bude dán pokyn oddělení banky spermatu v Hradišťku (www.cmsch.cz) k možnosti odběru/zaslání dávky. Odběr dávky si každý zájemce zajišťuje vlastní cestou.
  5. Průběh inseminace a zjištění březosti si každý zájemce hradí z vlastních prostředků.
  6. Nejpozději do 70 dnů ode dne provedení inseminace je majitel klisny povinen písemně oznámit výsledek inseminace, výsledek oznamuje i v případě, že klisna nezabřezla – v obou případech nutné potvrzení od veterináře.
  7. Na základě zjištění březosti bude vystavena majiteli klisny faktura na doplatek za zjištěnou březost (viz ceník u jednotlivých hřebců na stránkách CAFK. Po uhrazení všech závazků vůči CAFK bude majiteli zajištěn připouštěcí lístek.
slot gacor slot gacor 2023 slot deposit dana jendralsmaya.org slot deposit dana slot gacor slot demo slot pulsa situs slot slot gacor slot kamboja slot pulsa