Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Vítejte na webových stránkách

České asociace fríských koní

Jsme jediné oficialně uznané sdružení mateřskou plemennou knihou KFPS v České republice

Důležité informace a novinky

CAFK

Česká asociace fríských koní CAFK je občanské sdružení majitelů a chovatelů fríských koní. V České republice zprostředkovává služby nizozemské mateřské plemenné knihy KFPS, pořádá svody, semináře a další akce pro členy. Členem CAFK e může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky dané stanovami sdružení. CAFK součastně zprostředkovává členství v KFPS, nizozemské organizaci vedoucí mateřskou plemennou knihu fríských koní. Členství v KFPS je nutné pro provádění většiny administrativních úkonů týkajících se koní: změna majitele, změna v rodokmenu, vystavení rodokmenu a průkazu koně, účast na svodech.

Registrace

Členem CAFK se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky dané stanovami CAFK. CAFK současně jako jediná organizace zprostředkovává členství v KFPS občanům trvale žijícím na území České republiky. KFPS je nizozemská organizace vedoucí mateřskou plemennou knihu fríských koní.

Zaregistrovat se

CAFK

Dokumenty

Důležité dokumenty ke stažení

Projít dokumenty

Aktuální informace

CAFK

Nabídka plemenných hřebců v ČR 2022

- mražené sperma těchto koní dostupné v ČR