Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Svody

Pravidla pro předvedení koní na svodu

Všeobecná pravidla při předvádění koní - postup při posuzování

Kůň by měl být předvedený na svodu v co nejlepší možné kondici tak, aby mohly být optimálně posouzeny všechny aspekty a vynikly jeho přednosti. Cílem předvedení pohybu je uvolněný prostorný krok a vznosný klus. Kůň musí předvést takt, pravidelnost a rovnováhu v pohybu. Kůň se musí pohybovat samostatně, najít si vlastní ideální tempo, uvolnit se a být schopen jít v rovnováze i na prověšeném vodítku.

Nezapomeňte, že kůň je prvotně zhodnocen komisaři už při vstupu do arény, nikoli až při zastavení.

Předvedení v postoji:

Předvedení v kroku

Předvedení v klusu

Po předvedení v klusu je kůň opět postaven před komisaře, pokud komisaři neurčí jinak. Komisaři mohou dále určit, že kůň např. má být předveden ještě jednou v kroku. Cílem je co nejobjektivnější posouzení.

Po provedeném hodnocení může dojít k následujícím situacím:

Závěrečné posouzení koní s nadějí na zisk prémie:

Šampióni jsou vyhlašováni po každé kategorii , tedy i tam, kde je hodnocení koním sděleno ihned individuálně (hříbata, hřebci) , proto je třeba aby i majitelé zůstali s koňmi k dispozici a sledovali pokyny organizátorů.

Pokud majitelé nechtějí zůstat na svodu až do úplného konce jako diváci, mohou po skončení své kategorie (tedy po vyhlášení šampióna kategorie) vrátit startovní čísla, vyzvednout si průkazy a s koňmi odjet. Neplatí samozřejmě pro majitele šampiónů kategorie, kteří musí vyčkat vyhlášení šampióna a grand šampióna svodu.

Velmi doporučujeme, abyste s koněm dorazili již den před svodem - koně se mohou zotavit po cestě a zvyknout si na nové prostředí, je také možné se podívat na místo, kde bude svod probíhat. Preferujeme uspořádání svodu na venkovním kolbišti, vnitřní halu budeme volit pouze za předpokladu, že bude exrtémně špatné počasí (vítr, vytrvalý déšť).

Čipování, grafický popis hříbat a odběr vzorků pro DNA jsou časově náročné a ráno v den svodu by se už nemuselo vše stihnout. Nenačipované hříbě by se potom nemohlo zúčastnit svodu.Obecný postup při přejímce a registraci koní

  1. Po příjezdu na místo svodu je řidič povinen dodržovat pokyny organizátorů a zaparkovat vozík na místo tomu určené.
  2. Před vyložením koní se majitel koní nejprve dostaví na místo označené jako "registrace koní".
  3. Při registraci odevzdá průkaz koně a rodokmen (pokud je nahlášeno hříbě pod matkou, odevzdává se průkaz matky, originál rodokmenu + modrý registrační lístek hříběte).
  4. Na základě odevzdaných dokladů obdrží majitel startovní čísla, katalog a případně další materiály.
  5. Po převzetí dokladů bude umožněno koně vyložit, veterinárně zkontrolovat a ustájit do boxu označenému jménem koně.
  6. V prostoru stájí dle pokynů organizátorů dále proběhne načipování hříbat, grafický popis, odběr vzorků pro DNA a přeměření kohoutkové výšky u klisen, hřebců a valachů zapsaných do Vb.
  7. Průkazy koní vám budou navráceny v prostoru "registrace koní" po ukončení posouzení koně na základě odevzdaných startovních čísel.
  8. Rodokmeny s novým hodnocením koní a kompletní doklady (pasy a rodokmeny) hříbat budou hotové cca za 1 měsíc po ukončení svodu, v závislosti na vytíženosti KFPS.

Poznámka k registraci hříbat:

KFPS požaduje u každého hříběte odběr vzorků na případnou pozdější namátkovou kontrolu DNA (odebírá se vzorek žíní matky i hříběte). Odběr vzorku bude provedený na místě veterinářem za asistence majitele. Vzorky neodebírejte doma, je bezpodmínečně nutné, aby bylo ověřeno, že vzorky pocházejí ze zvířat prezentovaných na svodu.

Upozornění!

Je  zakázáno použití jakýchkoliv ortopedických podkov.

Kůň by měl být také na svod připraven nejen po pohybové stránce, ale i po té estetické. Měl by být vykoupaný, vyčesaný a mít upravená kopyta. To platí i pro matku hříběte! Dle holandských standardů je také samozřejmostí úprava oholením. Holí se spodní část hlavy, uši a končetiny. Nicméně bychom  Vás chtěli upozornit, že je již dle evropských pravidel zákázáno holení chlupů uvnitř uší a hmatových vousků. Koně takto oholení nebudou moci být posouzeni. 

 

Přejeme hodně úspěchů !

slot gacor slot gacor 2023 slot deposit dana jendralsmaya.org slot deposit dana slot gacor slot demo slot pulsa situs slot slot gacor slot kamboja slot pulsa