Facebook icon | Email: vybor@cafk.cz

Doklady k frískému koni

Česká asociace fríských koní nebo-li ve zkratce CAFK jako jediná organizace v České republice zajišťuje svým členům plný chovatelský servis u holandské Královské fríské plemenné knihy KFPS. KFPS dle evropských pravidel registruje a vystavuje očkovací průkazy s rodokmeny všem hříbatům, která mají prokazatelně testem DNA fríské rodiče.

Každému čistokrevnému frískému koni vystaví KFPS doklady skládající se z mezinárodně platného očkovacího průkazu koně nebo-li passportu a k němu přiloženému zalaminovanému rodokmenu, výpisu z plemenné knihy. Průkaz fríského koně se znakem "Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek" je vínové barvy u starších koní je úzký žlutošedý. Přiložený zalaminovaný rodokmen obsahuje původ koně, datum narození, reg. číslo, číslo čipu, výsledky ze svodů a další chovatelské informace o koni.

Při registraci fríského hříběte požádejte CAFK o zaslání čipu. Vyhnete se tím případným komplikacím při registraci. Nepoužívejte pro označení vašeho hříběte volně dostupné čipy. Nezapomeňte také svého koně registrovat na ÚEK ve Slatińanech.


V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů týkajících se registrace fríského koně nás kontaktujte rádi poradíme.